2010 оны төсвийн санхүүжилтийн хуваарь – 2010 оны 11 сарын 24 ны байдлаар

Орон нутагт салбартай улсын төсвийн байгууллагуудын 2010 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг хүргэж байна.

Доорх холбоосууд дээр дарж татан авна уу.

Жич: Улсын нууцад хамаарах байгууллагуудыг нийтлээгүй болно.

Архангай

Баянхонгор

Баян-Өлгий

Булган

Дархан-Уул

Дорнод

Дорноговь

Дундговь

Говь-Алтай

Говьсүмбэр

Хэнтий

Ховд

Хөвсгөл

Өмнөговь

Орхон

Өвөрхангай

Сэлэнгэ

Сүхбаатар

Төв

Улаанбаатар

Увс

Завхан