ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛТОЙ ХОЛБООТОЙ ОРЛОГЫН ТАЛААРХ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

August 21, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төсвийн тодотголтой холбоотойгоор орлогын талаарх нэмэлт мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд:

  1. Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийн мэдээлэл
  2. Зэсийн үнийн төсөөллийн талаарх танилцуулга
  3. Алтны олборлолт тушаалтын мэдээлэл
  4. Эрдэнэт үйлдвэрээс төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /2003-2010 оны I улирлын байдлаар/
  5. Бороо Гоулд компанийн алтны олборлолт, борлуулалт, татварыйн талаарх мэдээлэл /2004-2010 оны I улирлын байдлаар/
  6. Цайрт минерал ХХК-ны төлсөн татварын мэдээ  /2005-2010 оны 3 сарын байдлаар/
  7. Оюу толгой төслөөс төсөвт төвлөрүүлэх орлогын талаарх танилцуулга
  8. ДНБ ба төсвийн орлогын талаарх мэдээлэл /2000-2010 оны байдлаар/
  9. Өмч хувьчлалын орлогын талаарх мэдээлэл

10.  Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын талаар

11.  Татварын урьд оны өр, авлагын талаарх мэдээлэл

12.  Дотоодын архи, пиво, спиртийн үйлдвэрлэл, борлуултаас нэмэгдэх орлогын   талаарх мэдээлэл

13.  НӨАТ-ын буцаан олголтын талаарх мэдээлэл

14.  Газрын тосны экспортын орлогын талаарх мэдээлэл

15.  Гаалийн орлогын талаарх мэдээлэл

Орлогын талаарх нэмэлт мэдээлэл