УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2008-2009 ОНД ХИЙГДСЭН ЗУРАГ, ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

August 21, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулиар Сангийн сайдын багцад “Зург төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах” арга хэмжээнд 7.1 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан билээ. Зураг төсвийн ажлын жагсаалтанд оруулах яамдын саналыг авч нэгтгэхэд нийт 21.7 тэрбум төгрөгийн  санал ирүүлээд байна. Зураг төсвийн ажил 2008-2009