ТӨСВИЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫГ ҮЕ ШАТТАЙГААР МӨРДӨХ ТУХАЙ

August 3, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

УИХ-аар батлагдан гарсан “Төсвийн тогвортой байдлын тухай хууль”-д заасан төсвийн тусгай шаардлагыг дунд хугацааны төсвийн хүрээ боловсруулах, батлах, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг гаргах,   тайлагнах, батлах ыолон төсвийн төсөл боловсруулах, батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад заавал баримтлахаар заасан. Хуульд тодорхой шалтгааны улмаас төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар баримтлахаар тусгай шаардлага тус бүрээр үечлэлийг зааж өгсөн. Хуульд заасан тусгай шаардлагууд болон тэдгээрийн дагаж мөрдөх үечлэлийн тухай товч тайлбарыг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу.

Төсвийн тусгай шаардлага