МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА

November 17, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар батлагдлаа.

Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 6,160.2 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 23.3 хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 8,568.9 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 32.3 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцэл 2,408.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай буюу ДНБ-ий -9.1 хувь байхаар тус тус батлагдсан болно.

Холбогдох мэдээллүүдийг доорх хавсралтаас татан авч танилцана уу:

01. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль

02. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хууль

03. Төсвийн тооцооллын хавсралтууд