Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

August 31, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 437,616.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 179,637.6 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 41.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2016 ОНЫ 08-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  Төсөвт өртөг  2016 онд санхүүжих дүн
 2016 онд олгосон санхүүжилт /2016 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА            667.1          667.1        448.0
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД         27,608.3        8,839.2       2,927.7
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         22,862.5         7,339.2       4,324.5
IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА         12,678.5         3,830.2       1,285.2
V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД           1,682.2          550.3          192.8
VI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД           4,460.0          601.2         150.0
VII САНГИЙН САЙД          31,802.8        10,791.2        7,310.7
VIII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД         110,751.1         8,021.2        4,133.6
IX ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД          85,469.3        31,141.6        15,290.2
X БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД       137,964.4       28,639.4        11,399.6
XI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         40,454.8        4,931.3         2,554.8
XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД        600,800.8       150,895.3       53,113.3
XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД        518,126.9       77,193.2       19,156.8
XIV ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД         45,761.2       8,536.6        5,113.3
XV ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД        247,620.5       57,685.2       26,076.2
XVI ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД        211,132.4       29,850.6       24,332.7
XVII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР           475.0          475.0          0.0
XVIII ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР         1,273.0         340.1         340.0
XIX ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР        11,600.0        5,800.0          0.0
XX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР         5,560.8        1,488.3        1,488.2
НИЙТ ДҮН     2,118,751.6      437,616.2
    179,637.6