Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

August 4, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 437,616.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2016 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн байдлаар 83,270.4 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 19.5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2016 ОНЫ 07-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  Төсөвт өртөг  2016 онд санхүүжих
 2016 онд олгосон
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА            667.1          667.1        448.0
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД         40,481.3        14,979.3       2,188.6
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         13,312.4         4,428.2       1,128.1
IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА         12,678.5         3,830.2       1,285.2
V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД           1,682.2          550.3          0.0
VI ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД           4,460.0          601.2         150.0
VII САНГИЙН САЙД          31,802.8        10,791.2          0.0
VIII ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД         110,751.1         8,021.2        1,988.2
IX ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД          85,469.3        31,141.6        8,083.7
X БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД       137,964.4       28,639.4        5,872.2
XI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         40,454.8        4,931.3         624.0
XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД        600,800.8       150,895.3      31,672.5
XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД        518,126.9       77,193.2       8,187.6
XIV ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД         55,311.4       11,447.6           0.0
XV ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД        247,620.5       57,685.2      19,114.1
XVI ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД        211,132.4       29,850.6       1,491.4
XVII МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР           475.0          475.0         0.00
XVIII УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР         5,560.8         1,488.3        845.1
НИЙТ ДҮН     2,118,751.6      437,616.2
    83,270.4