МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭЖ 2015 ОНД АШИГЛАЛТАД ОРСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

May 31, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд нийтдээ 357.9 тэрбум төгрөгийн төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр баталснаас төсвийн орлого бүрдэлтээс хамаарч 246.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн бөгөөд гүйцэтгэл 68.9 хувьтай гарсан. 2015 онд нийтдээ 154 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийг  дуусгаж ашиглалтад оруулсан бөгөөд эдгээр төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд улсын төсвөөс ойролцоогоор 81.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон.

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИГДЭЖ 2015 ОНД АШИГЛАЛТАД ОРСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ