Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

May 31, 2016 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2016 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 437616.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 53400.5 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 12.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2016 ОНЫ 05-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  Төсөвт өртөг  2016 онд санхүүжих дүн  2016 онд олгосон санхүүжилт /2016 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/
I УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА            667.1          667.1 117.7
II МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД         27,608.3         8,839.2
III МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         14,585.4         4,768.3 521.8
IV ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА         12,678.5         3,830.2 688.5
V БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД           1,682.2            550.3
VI ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД           4,460.0            601.2
VII САНГИЙН САЙД         31,802.8      10,791.2
VIII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД      110,751.1         8,021.2 541.3
IX АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД         30,350.2      10,569.3
X БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД      137,964.4      28,639.4 4154.4
XI БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         40,454.8         4,931.3 420.4
XII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД      506,410.3    132,576.6 13991.8
XIII ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД      518,126.9      77,193.2 7590.1
XIV ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД         40,277.5      15,643.8 1016.1
XV ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД         45,191.8      15,497.8 2403.3
XVI ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД         36,561.2         6,678.3
XVII ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД      342,011.0      76,003.9 19507.9
XVIII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД      211,132.4      29,850.6 1491.4
XIX МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР              475.0            475.0
XX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР           5,560.8         1,488.3 845.1
НИЙТ ДҮН   2,118,751.6    437,616.2 53400.5