2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛТОЙ ХОЛБОГДУУЛАН ТӨСВИЙН ХУВААРЬ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2015 Оны төсвийн тодотгол хийгдсэнтэй холбогдуулан төсвийн сар хуваарь сангийн сайдын тушаал №307 – р шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:

Сангийн сaйдын тушаал-307 Төсвийн тодотгосон хуваарь батлах тухай

Төсвийн тодотголын мэдээллийг эндээс үзнэ үү.