Төсвийн сар, улирлын хуваарь шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Төсвийн сар, улирлын хуваарь шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүйг эндээс татан авна уу:

Сангийн сайдын тушаал-21 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай