Төсвийн ангилал шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Сангийн сайдын 7 дугаар тушаалаар төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал, төсвийн зардлын эдийн засгийн ангилал, төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал, зардлын зориулал болон арга хэмжээний ангилал тус тус шинэчлэгдэн батлагдлаа.
Шинэчлэгдэн батлагдсан ангилалыг татан авч танилцана уу:

Сайдын тушаал-7 Төсвийн ангилал шинэчлэн батлах тухай