Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. 2014-10-10

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 10-р сарын 10-ний өдрийн 223 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-223 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1

Хавсралт-2

Хавсралт-3

Хавсралт-4

Хавсралт-5

Хавсралт-6

Хавсралт-7