Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. 2014-09-19

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 9-р сарын 19-ний өдрийн 199 дүгээр тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-199 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1

Хавсралт-2