ТӨСВИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО.

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 7-р сарын 04-ний өдрийн 149 дүгээр тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татаж авна уу.

Тушаал-149

хавсралт-1

хавсралт-2

хавсралт-3

хавсралт-4

хавсралт-5

хавсралт-6

хавсралт-7