Монгол Улсын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2015 оны төсвийн хязгаарын төслийг Засгийн газарт хүргүүллээ.

Монгол Улсын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2015 оны төсвийн хязгаарын төслийг Засгийн газарт хүргүүллээ.
Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татаж авна уу:
01.Засгийн газрын тогтоолын төсөл
02.Тогтоолийн хавсралт
03.Төсвийн хязгаарын танилцуулга