МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛЫН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Доорх холбоосоор орж 2013 оны Монгол улсын төсвийн тодотголтын баримт бичигтэй танилцана уу.

МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛЫН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ