Монгол Улсын 2013 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

September 1, 2013 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2013 оны төсвийн сар, улирлын хуваарьт Сангийн сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 90 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орлооо

 

Тушаалыг татах

Холбогдох хавсралтуудыг татах

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний сар, улирлын хуваарь