Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

Сангийн сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 188 дугаар  тушаалаар Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн баталлаа.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоос татан авна уу.

Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай