“Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал” онол практикийн бага хурал үргэлжилж байна

Сангийн яам, Улаанбаатар хот

2011 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр

 

**Дээрх онол практикийн бага хуралд тавигдсан илтгэлүүдийг

харгалзах холбоос дээр даран татан авна уу.


Хэлэлцүүлгийн хуваарь Хэлэлцүүлгийн сэдвүүд, хөтлөгчид
9.00-9.15  

Хуралдааныг нээж Сангийн дэд сайд Ч.Ганхуяг үг хэлнэ


9.15-11.00 Нэгдүгээр хэлэлцүүлэг:  

Хөрөнгө оруулалтын удирдлага, эрх зүйн шинэчлэлийн асуудал

УИХ-ын төсвийн байнгын хороо 

Д.Хаянхярваа /УИХ-ын төсвийн байнгын хорооны дарга/

Хөрөнгө оруулалтын талаар төрөөс баримталж байгаа бодлого, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Сангийн яамМ.Батгэрэл /Сангийн яамны ТБГ-ын ТХОХ-ийн дарга/ 

“Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилт, санхүүжилт, хяналт тавих үйл ажиллагааны шинэчлэлийн зорилтууд”


Үндэсний хөгжил,шинэтгэлийн хорооЧ.Хашчулуун /Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хорооны дарга, доктор, профессор / 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлтийн уялдааг хангах асуудал

Удирдлагын академи Б.Баясгалан /Удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлагын багын дэд профессор, доктор/ 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага, эрх зүйг боловсронгуй болгох асуудал

Монгол Улсын их сургуульЦ.Даваадорж /МУИС-ийн эдийн засгийн сургуулийн захирал, доктор, профессор/ 

Зах зээлийн нөхцөл дахь хөрөнгө оруулалтын онолын ойлголт, менежмент, үр ашгийн асуудлууд

11.00-11.15 Цайны завсарлага
11.15-13.00 Хоёрдугаар хэлэлцүүлэг:  

Салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх шаардлага, шийдвэрлэх арга замууд

Эрдэс, баялаг эрчим хүчний яамА.Бямбадорж /ЭБЭХЯ-ны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга/ 

Салбарын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээ, үр ашгийг дээшлүүлэх шаардлага

Зам, тээвэр,барилга, хот байгуулалтын яам Ё. Манлайбаяр /ЗТБХБЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга/ 

Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилтэнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх боломжууд

Авто замын газар Б.Энхтөр  /Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Авто замын газрын дарга/ 

Авто замын салбарын хөгжилд хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэх үүрэг, үр ашиг, чанарын асуудал

Эрчим хүчний газар Ц.Баярбаатар /Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газрын дарга/ 

“Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд техник технологийн дэвшлийн ач холбогдол”

 

Газрын харилцаа, геодез, зураг зүйн газар Ц.Ганхүү /Газрын харилцаа, барилга, геодез, зураг зүйн газрын дарга/ 

Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн чанар, үр ашгийг дээшлүүлэхэд барилгын ажлын норм, стандарт зураг төслийн ач холбогдол

13.00-14.00 Өдрийн хоол / хурлын байрандаа /
14.00-16.00 Гуравдугаар хэлэлцүүлэг: Бүс, орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх шаардлага, боломжууд 


Нийслэл хотБ.Мөнхбаатар /Нийслэлийн засаг даргын орлогч/ 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, хэрэгжилт, үр дүн цаашдын зорилт

Орхон аймагД.Оюунбат /Орхон аймгийн Засаг дарга/ 

Орхон аймагт хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалт бүс нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө

Ховд аймаг Г.Нямдаваа /Ховд аймгийн засаг дарга, Баруун бүсийн зөвлөлийн дарга, доктор, профессор / 

Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал цаашдын зорилт

Дорнод аймагЛ.Хишигтогтох /Дорнод аймгийн засаг даргын орлогч/ 

Дорнод аймагт хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг зохион байгуулж байгаа өнөөгийн төвшин цаашид шийдэх асуудлууд

Өмнөговь аймагБ.Бадраа /Өмнөговь аймгийн Засаг дарга/ 

“Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын томоохон төслийн хэрэгжилт эерэг сөрөг хандлагууд”

16.00-17.00 Нэгдсэн хуралдаан: Хурлаас гаргах зөвлөмжийг батлах