Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын судалгаа

May 5, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын их сургуулийн Математик компьютерийн сургуулийн Математик хэрэглээний баг  Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын талаар хийсэн судалгааг нийтэлж байна. Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын судалгаа