2009 ба 2010 оны төсвийн тойм (Англи орчуулгын хамт)

April 7, 2011 · Нийтэлсэн: · 1 Сэтгэгдэл   Post to Twitter

  • ДНБ-ний нэрлэсэн дүнгийн бууралтад үзүүлсэн нөлөөлөл
  • 2009 оны эхний 6сарын орлогын гүйцэтгэл
  • Импортын өсөлт
  • 2009 оны төсвийн тойм
  • 2010 оны төсвийн тойм

 

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоос дээр даран татан авна уу:

2009 ба 2010 оны төсвийн тойм

2009 ба 2010 оны төсвийн тойм (Англи орчуулга)