2010 оны төсвийн бодлогын шийдэл (Англи орчуулгын хамт)


Онцлох зүйлс:

  • Ажил олгогчдоос төлөх НДШ-ийн хувь хэмжээг бууруулах нь өндөр хувийн татварын ачааллыг багасгасантай ижил; тэтгэвэрийг нэмэгдүүлэх нь ядуурлыг бууруулах үр дүнтэй арга зам байж болно. Гэвч эдгээр арга замууд нь сангуудыг бүрэн мөнгөжүүлснээр хэрэгжих боломжтой
  • Цалингийн өсөлт нь төрийн үйлчилгээг сайжруулах, үр ашигтай хуваарилалтын бодлого юм. Гэсэн хэдий ч мөн л удаан хугацаанд үргэлжлэх санхүүгийн дарамтыг үүсгэдэг.

 

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу.

2010 оны төсвийн бодлогын шийдэл

Fiscal Policy Decisions for the 2010 Budget (Англи орчуулга)