Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд

Агуулга

  • ҮТС, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд
  • ДНБ-ийн тухай ойлголт, тооцооны өнөөгийн байдал
  • Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нь
  • ДНБ болон нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтийн хүрээний талаарх хандлага
  • ҮСХ-ноос хэрэгжүүлж буй болон цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу.

Макро эдийн засгийн
үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд — Үндэсний Статистикийн Хороо

хүн аын амьжиргаа, ажил эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах асуудал — ҮСХны дэд дарга Б.Эрдэнэсүрэн

Хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж цалингийн харьцаа, хандлага, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт — А.Дэмбэрэл ҮСХ-ны ШС-ны газрын дарга