Цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Агуулга

  • Өнөөгийн байдал
    • Цалин тэтгэврийн хэмжээ
    • Инфляцийн түвшин
    • Цалинг нэмэгдүүлэх талаар тавьж буй шаардлага
  • Мэргэжлийн байгуулллагуудын тооцоо, судалгаа
  • 50 хувиар нэмэх хувилбар
  • 10 хувиар 2 удаа нэмэх хувилбар

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр даран татан авна уу.

Цалин, тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай