Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – Тариф шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф

Төр, засгийн үйлчилгээ аж ахуйг эрхлэх газрын харъяа Авто баазаас төр засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тарифыг хавсралтын дагуу шинэчлэн баталсугай.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф