Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлттэй уялдуулан улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, байрны  зардлын нийт  хэмжээг аймагт 15500, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 23500 төгрөгөөр, төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоногийн зардлыг аймаг нийслэлд 6500 төгрөгөөр, аймгийн төвөөс сумдад ажиллах төрийн албан хаагчийн албан томилолтын зам хоногийн зардлыг 4500 төгрөгөөр тогтоов.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай