Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол – Төсвийн зарлагын ангилал

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

1. “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилал”-ыг 1 дүгээр, “Төсвийн зарлагын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 2 дугаар, “Төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал”-ыг 3 дугаар, “Төсвийн орлогын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 4 дүгээр, “Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал”-ыг 5 дугаар, “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилалын заавар”-ыг 6 дугаар, хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталлаа.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол – Төсвийн зарлагын ангилал