Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

“Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг”-ийг баталлаа. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай” Сангийн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 78 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцов.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг