Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Энэхүү журмаар төсвийн эрх захирагчдад Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. “Төрийн сан гэж төсвийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий зорилгоор байгуулагдсан Сангийн яамны төрийн сангийн газар,  Нийслэл дүүргийн засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс, аймгийн  засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс, сумын төрийн сангийн төлөөлөгчийг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам