Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр орлого хүлээн авах, Төрийн сангийн  бүртгэлийн данснаас бэлэн мөнгөний зузаатгал авах, төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө болон үнэт цаасны зарцуулалтад хяналт тавих, арилжааны банкны төлбөрийн картыг бж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам