МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2009 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА

October 10, 2009 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Дэлхийн эдийн засаг 2009 оны сүүлийн хагасаас сэргэж эхэлсэн. Ихэнх хөгжингүй орнуудад сэргэлт удаан байгаа боловч хөгжиж буй орнууд болон шилжилтийн орнуудад эдийн засаг хурдацтай сэргэж байгаа нь голчилон дотоодын хэрэглээ, эрэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотой. Эдийн засгийн хямралын үед сангийн урамшуулах бодлогын үр дүнд дотоодын эрэлт нэмэгдсэнээс гадна, ихэнх хөгжингүй орнууд болон шилжилтийн орнуудад зээлийн хүүг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулж мөнгөний тэлэх бодлогыг явуулсан нь Дэлхийн эдийн засагт голлох байр суурь эзэлдэг орнуудын Төв банкны тайлан тэнцэлд урьд өмнө байгаагүй тэлэлт байсан байна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА