Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

January 10, 2009 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

  • “Стэнд-бай хөтөлбөрийг энэ оны 4-р сараас хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирч, зарим салбаруудад сэргэлт ажиглагдаж эхэллээ.
  • Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 332.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 164.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэргүй зардлыг хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлагч орон, олон улсын байгууллагуудаас олгосон зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлээд байна.
  • Монгол Улсын Засгийн газар макро эдийн засгийн оновчтой бодлогуудыг хэрэгжүүлсний үр дүнд энэ оны 9 дүгээр сарын эцсээр хангах ёстой хөтөлбөрийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангаж ажиллаж байна.
  • Цаашид ОУВС-тай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд хүлээсэн үүргийг биелүүлэхээр Монгол Улсын Засгийн газар тууштай ажиллах болно

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт