“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Бид 2013 оноос эхлэх эдийн засгийн их өсөлтөд бэлэн үү?

Бэлэн биш учир нь дээрх гацаа, саадууд дотроос тэргүүн ээлжинд тээвэр ложистик (төмөрзам, автозам), эрчим хүчний суурь дэд бүтцийн хүчин чадлыг 2013-2014 он гэхэд нэмэгдүүлсэн байх шаардлагатай. Дээрх хугацаанд нэмэгдүүлж чадахгүй бол эдийн засгийн өсөлт бус эдийн засгийн тогтворгүй байдал бий болж, хямрал үүснэ.
•2007-2008 оны сургамж.

2007-2008 онуудад уул уурхайн орлогын өсөлтийг дагасан төсвийн зарлагын тэлэлт, дэлхийн санхүүгийн хямрал, импортлогдсон үнийн өсөлт инфляцийг хөөрөгдөж 33%-д хүргэсэн сургамжбий.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ