“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

February 24, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын эдийн засаг хөгжлийн томоохон алхамын өмнө хүрэлцэн ирээд байна. 2013 оноос уул уурхайн ашиглалттай холбоотойгоор

эдийн засгийн өндөр өсөлт ажиглагдахаар байна. Ирээдүйн ” Их өсөлт”-нд манай эдийн засгийн бүтэц, механизмууд маань бэлэн үү? “Их өсөлт”-ийг

эдийн засгийн салбар бүрт хамгийн үр ашигтайгаар шингээж авч үлдэхийн тулд бид ямар стратеги баримталж, эдийн засагт тулгарч буй

гацаа, саадуудыг яаж арилгах вэ? гэсэн түргэн хугацаанд шийдвэрлэх шаардлагатай хөгжлийн асуудлууд тулгарч байна. Энэхүү илтгэлээр

хөгжлийн санхүүгийн эх үүсвэрүүдийг хэрхэн бүрдүүлэх, тэдгээрийг цөөн томоохоэ зорилтуудад чиглүүлэх, “Их өсөлт”-ийн суурийг оновчтой

бүрдүүлэх боломжийн талаар авч үзнэ.

“Их өсөлт”-ийн суурийг оновчтой бүрдүүлэх стратегийн тухай