Борлуулалтын орлогын татвар

Борлуулалтын орлогын татвар

September 23, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Нэг. Ерөнхий зүйл Хоёр. Борлуулалтын орлогын албан татварын товч түүх 2.1.Хямралын үе ба борлуулалтын орлогын татвар 2.2. Борлуулалтын орлогын татварын шинэ үе 2.3. Борлуулалтын орлогын татварын бусад хувилбарууд Гурав. Борлуулалтын орлогын татвар ногдуулах зарчим Дөрөв. Татварын давхардал, бизнесийн нэгдэл, татварын бодит хувь хэмжээ 4.1. Борлуулалтын орлогын татварын давхардал 4.2. Татварын давхардлыг арилгах боломж 4.3. Тэгш […]

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ба хэрэглээний татварын хувилбарууд – Р.Кревер

September 23, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

 Хэрэглээний татварын хувилбарууд  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар буюу НӨАТ нь орчин үед ашиглагдаж байгаа  “эцсийн хэрэглээнд ногддог” хэрэглээний татварын 2 төрлийн нэг  юм. Энэ татвар нь дэлхийн бусад улс орнуудад түгээмэл байсан үйлдвэрлэгчдийн худалдааны татвар (жишээ нь: Канад улс), бөөний худалдааны татвар (Австрали, Шинэ зеланд), Худалдан авалтын татвар (НВУ), үйлдвэрлэлийн түвшний НӨАТ  (Хятад улс) зэрэг […]

Mining Tax and VAT Reform in Mongolia – Kerver

Mining Tax and VAT Reform in Mongolia – Kerver

September 22, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Purpose of Mining Tax While compulsory payments such as “royalties” paid for the right to extract and sell mineral resources are often labelled a “tax”, from a design point of view, it is more useful to recognise their economic function rather than their legal form.  A mining tax is simply the price charged by a […]

Монгол Улсын уул уурхайн татвар ба НӨАТ-ын шинэчлэл – Р.КРЕВЕР

September 22, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

 Уул уурхайн татварын зорилго  Бидний “татвар” гэж нэрлээд байгаа “роялти”  буюу ашигт малтмал олборлох, борлуулах эрхийн  төлбөрийг[1] хуульзүйн агуулгаас нь илүүтэйгээр эдийн засгийн утгаар нь тодорхойлох  нь ихээхэн ач холбогдолтой юм.  Товчхондоо, уул уурхайн татвар[2] гэдэг нь тухайн улс орон өөрийн өмч-байгалийн баялаг, ашигт малтмалаа бусдад худалдахад баримтлах үнэлгээ юм.    Баялгийн эзэн (тухайлбал Монгол улс) […]

Монгол Улсын 2010 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл

Монгол Улсын 2010 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл

September 15, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2010 оны гүйцэтгэлээр нэгдсэн төсвийн нийт орлогын бүрдүүлэлт 115.8 хувийн биелэлттэй, нийт зарлага 97.2 хувийн биелэлттэй гарч улмаар төсвийн тэнцэл 40.7 тэрбум төгрөгийн ашигтай тайлагнагдаж байна. Өнгөрөгч 2010 он Монгол Улсын Засгийн газар ОУВС-тай байгуулсан “Стэнд Бай” хөтөлбөрт заасан төсөв болон санхүүгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажилласан, дээрх хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр эдийн […]

Оюу Толгой ХХК болон гэрээлэгч компаниудын ажилчдын тоо, гадаад монгол ажилчдын харьцаа

Оюу Толгой ХХК болон гэрээлэгч компаниудын ажилчдын тоо, гадаад монгол ажилчдын харьцаа

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.