Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа

 Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа  

Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework

Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework

In response to a request from S.Bayartsogt, Ministry of Finance, an FAD technical assistance mission visited Ulaanbaatar from May 24 to June 24,2010, to provide advice on strenghtening the medium-term fiscal and budgetary framework. Click here to download full version of document Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework   Jan Gottschalk June 24, 2010

Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд

Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд

Агуулга ҮТС, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд ДНБ-ийн тухай ойлголт, тооцооны өнөөгийн байдал Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нь ДНБ болон нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтийн хүрээний талаарх хандлага ҮСХ-ноос хэрэгжүүлж буй болон цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт […]

Цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Агуулга Өнөөгийн байдал Цалин тэтгэврийн хэмжээ Инфляцийн түвшин Цалинг нэмэгдүүлэх талаар тавьж буй шаардлага Мэргэжлийн байгуулллагуудын тооцоо, судалгаа 50 хувиар нэмэх хувилбар 10 хувиар 2 удаа нэмэх хувилбар Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр даран татан авна уу. Цалин, тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн  тухай хуулийн төслийн шинэлэг зүйлс • Төсвийн процесс, түүнд байх элементүүдийг  бүрэн хуульчилсан : • Төсөв боловсруулах, батлах, гүйцэтгэх, тайлагнах, хяналт,  дотоод аудит • Төсвийн хязгаар тогтоох,  төсвийн удирдамж, хөтөлбөрийн төсөвлөлт, • Төсвийн шатлал, ангилал, мэдээллийн нэгдсэн систем • Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, концесс • Хөрөнгө  өр төлбөрийн удирдлага, баталгаа […]

Хөгжиж байгаа орнуудын орлого бүрдүүлэх ажлыг  эрчимжүүлэх нь

Хөгжиж байгаа орнуудын орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь

ОУВС ын гүйцэтгэх зөвлөл орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар хэлэлцэн материалын албан бус орчуулга Хураангуй. 2011 оны 3 сарын 2-нд Гүйцэтгэх зөвлөл энэ асуудлаар нарийвчлан хэлэлцэж, тулгуур бичиг баримтыг хэвлэх зөвшөөрлийг олгов.Захирлууд нийтдээ ерөнхий зарчим, зөвлөмжүүдийг хүлээн зөвшөөрч, гишүүн орнуудын өвөрмөц нөхцөл байдлыг тооцсоны үндсэн дээр зохистой, дэс дараалсан төлөвлөлтийн дагуу реформууд хийх нь зүйтэйг […]

Law on Government Special funds

March 18, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Article 1. The Purpose of the law 1.1 The purpose of this law is to outline the type of government special funds and to regulate relations with respect to building up, expending, reporting of performance and monitoring of these funds. Law on Gov Special funds_ENG

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) 2011-2012

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) 2011-2012

General The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) are fellowshipprogrammes initiated and fully funded by the Dutch Ministry ofForeign Affairs under the budget for Development Cooperation. Aim NFP The overall aim of the NFP is to help alleviate qualitative andquantitative shortages of skilled manpower within a wide range ofgovernmental, private and non-governmental organizations. Thisby offering fellowships to […]

Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлт

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол дахь төсвийн шинэчлэлийг цаашид: Макро түвшинд – төсвийн тогтолцооны түвшин хооронд буюу төр болон орон нутгийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсөв хоорондын харилцааны шинэчлэл Мезо түвшинд – засгийн газар, төр, санхүүгийн байгууллагууд, орон нутаг, салбарын яамд, агентлагийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсвийн үйл явцын шинэчлэл Микро түвшинд – салбарын дотоодод […]

ТӨСӨВ БОЛОН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН УЯЛДАА ХОЛБОО

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн уялдаа холбоог сайжруулахад дараах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. Үүнд: -Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан бодлогын болон төсөв, эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй уялдуулах. -ЭЗНХҮЧ-ийн бодлогын зорилтууд нь Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн баримт бичигт нийцсэн байх. -ЭЗНХҮЧ-д тусгагдах улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих болон гадаад зээл […]

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар цаашид төрөөс дараах  хоёр чиглэлээр дараах өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийхээр төлөвлөж  байна. 1.         Эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох •       Нэр томъёог тодорхой болгоно. •       Улсын төсвөөс нийгэм, эдийн засгийн томоохон  төсөл, хөтөлбөрүүдийг л хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлдэг болно. •       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх орон нутгийн эрх мэдлийг дээшлүүлж, төсөвт өртөг багатай иргэний барилга, байгууламж, […]

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн орлогын бодлого нь төсвийн тэнцвэрт харьцааг хадгалах хэмжээнд орлогын боломжит эх үүсвэрүүдийг бүрэн дайчлах, төсвийн орлогын тогтвортой бааз суурийг өргөжүүлэх, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд төсвөөс санхүүжигдэх ажиллагааг хэвийн явуулах эх үүсвэрийг бүрдүүлэх бодлого баримтална.   Мөн орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах, орон нутгийн төсвийн орлогын эх […]

ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр гэдэг нь бодлогын зорилгыг хангахад чиглэсэн өөр хоорондоо уялдаа бүхий багц үйл ажиллагаа юм. Бүтээгдэхүүний төсөвлөлт нь “юуг” буюу  төр “ямар” үйлчилгээг  иргэдэд хүргэж байна вэ гэдгийг  харуулахыг зорьдог бол   Хөтөлбөрийн төсөвлөлт  нь бүтээгдэхүүнд чиглүүлэн төсөвлөхийн зэрэгцээ   төр “Яагаад” эдгээр үйлчилгээг иргэдэд хүргэж  байна вэ гэдэгт ач холбогдол өгдөг . Хөтөлбөрийн төсөвлөлт нь дунд […]

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх: Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлууд

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлага – Төсөв нь зөвхөн хяналт тавих хэрэгсэл гэсэн ойлголтоос илүү улсын орны Засгийн газрын дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөр, зорилго, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх үүргийг илүү чухалчилж үзэх болсон. -Бусад улс орнууд төсвийн хөрөнгийг төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх үр дүнг харгалзан хуваарилах чиг хандлага бий […]

Хөтөлбөрт төсөвлөлийг орон нутгийн төсөвтэй уялдуулах нь:

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр төсөвлөлийн давуу ба сул Шинж чанар: Нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт Тавигдах асуулт: Ямар үр дүнд хүрэх вэ? Шалгуур: Төсвийн төлөвлөлтөөр Э/З, Н. үр ашгийг хангах Давуу тал: •       Орцын эсрэг заавал чанар, үр дүн шаарддаг •       Гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь гарц буюу бүтээгдэхүүн •       Үйлчилгээний зорилтот түвшинг менежерүүдийн өмнө тодорхой болгодог. […]