Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн зарлага нь эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдэл, хүн амын бодит орлого, хэрэглээ, эдийн засгийн тогтвортой байдал, валютын ханш,  инфляцид хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг. Иймд төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон төсөвт тусгагдах зарлага нь хүн амын бодит орлого, худалдан авах чадварт дам болон дам бусаар хэрхэн нөлөөлөхийг нарийвчлан судлах зайлшгүй шаардлагатай. Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах, инфляцийн […]

Дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийг бодлогын өөрчлөлтийн суурь болох баримт бичгүүд, тэдгээрийн уялдаа холбоо

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бодлогын баримт бичгүүдийн нягт уялдаа, үйл явцын дэс дараалал, тайлагналт чухал ач холбогдолтой бөгөөд хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдсан төсвийн зарцуулалт нь ерөнхий макро эдийн засаг, салбарын удирдлагын хүрээнд чухал үүрэгтэй.Урт хугацааны хөгжилд анхаарлаа хандуулсан бодлогын арга хэмжээ нь цаг зуурын хэрэгцээ, шаардлагыг шийдсэн арга хэмжээнээс нийгэм, эдийн засагт өгөх үр, өгөөжийн хувьд […]

Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын Монгол улсын төсөвт үзүүлсэн нөлөө, түүний сургамж

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

УИХ-аар баталсан Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2009 оны Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн тухай хууль, Монгол Улсын 2009 оны Нийгмийн даатгалын сангийн тухай хуулийн дагуу  нэгдсэн төсвийн нийт орлого 2,223.0 тэрбум төгрөг, нийт зарлага 2,619.5 тэрбум төгрөг, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 395.7 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ний 6.1 хувь болохоор байсан. Гэтэл […]

Төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар мөрдөх тухай

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

УИХ-аар батлагдсан “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагыг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах, батлах, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах, батлах болон төсвийн төсөл боловсруулах, батлах, батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад заавал баримтлахаар заасан. Хуульд тодорхой шалтгааны улмаас төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар баримтлахаар тусгай шаардлага тус бүрээр үечлэлийг зааж өгсөн. Хуульд […]

Сонгуулийн амлалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын үнэлгээ хийх талаар бусад орны практик

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Сангийн яамнаас Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг өргөн барих үедээ түүнтэй хамт Монгол Улсын Их Хурлын  Сонгуулийн тухай болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд зарим нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулсан болно. Эдгээр хуульд оруулах нэмэлт нь улс төрийн намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн амлалтыг хэрэгжүүлэхэд төсвөөс гаргах зардлыг тооцон үнэлгээ хийх, түүний талаар […]

Хүний хөгжил сангийн тухай

February 24, 2011 · Нийтэлсэн · 5 Сэтгэгдэл 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсөвт Монгол Улсын иргэн бүрт 120.0 мянган төгрөг бэлнээр, төр хариуцах иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын хураамж нийт 10.9 тэрбум төгрөг тус тус олгохоор тусгасан. Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсөвт иргэн бүрт сар бүр 21.0 мянган төгрөг, оюутны сургалтын төлбөрт нийт 82.5 тэрбум төгрөг, төр хариуцах иргэдийн […]

“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

February 24, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын эдийн засаг хөгжлийн томоохон алхамын өмнө хүрэлцэн ирээд байна. 2013 оноос уул уурхайн ашиглалттай холбоотойгоор эдийн засгийн өндөр өсөлт ажиглагдахаар байна. Ирээдүйн ” Их өсөлт”-нд манай эдийн засгийн бүтэц, механизмууд маань бэлэн үү? “Их өсөлт”-ийг эдийн засгийн салбар бүрт хамгийн үр ашигтайгаар шингээж авч үлдэхийн тулд бид ямар стратеги баримталж, эдийн засагт тулгарч […]

ӨРИЙН ХЯЗГААР, ТҮҮНИЙ БҮТЦИЙН ТУХАЙ

February 24, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. ӨРИЙН ХЯЗГААРЫН ТУХАЙ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн Улсын өр гэсэн тодорхойлолтод нийцүүлэн Монгол Улсын нийт өрийн 2011, 2012 оны урьдчилсан тооцоог хийлээ. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3-т заасан ёсоор улсын нийт өрийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэнээр илэрхийлсэн ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээг 2011 онд 50 хувь, 2012 онд 60 хувиас тус тус хэтрүүлэхгүй […]

Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцооны өнөөгийн байдлын тухай

Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцооны өнөөгийн байдлын тухай

Ерөнхий мэдээлэл Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд төсвийн цаг зуурын хүндрэлийг санхүүжүүлэхэд дутагдаж буй эх үүсвэрийг дотооддоо бий болсон мөнгөн хуримтлалыг ашиглах, тогтвортой байдлыг хангах, банк санхүүгийн зах зээлийг тогтворжуулах зорилгоор Засгийн газрын үнэт цаасыг гаргаж ирсэн байна. Нэг.  2009 онд хийгдсэн Засгийн газрын үнэт цаасны талаар 2009 онд Засгийн газраас гаргасан богино хугацаатай үнэт […]

Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ системийн бүтэц, ажиллах зарчим

Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ системийн бүтэц, ажиллах зарчим

Шинээр боловсруулагдаж буй Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем нь орчин үеийн технологид тулгуурласан олон төрлийн үйлдэл, ач холболдол бүхий биеэ даасан шинэ систем юм. Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем нь дотроо хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Системийн модулуудаас хамаарч системийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үүрэг ач холбогдол өөр хоорондоо ялгаатай байх бөгөөд төсвийн процесын үе шатаас хамаарч ажиллана. Төсвийн төлөвлөлтийн […]

Төсвийн төлөвлөлтөд мэдээллийн системийн  хэрэглээ, өнөөгийн байдал

Төсвийн төлөвлөлтөд мэдээллийн системийн хэрэглээ, өнөөгийн байдал

February 17, 2011 · Нийтэлсэн · 2 Сэтгэгдэл 

Удиртгал Монгол улсын Засгийн Газар Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Холбооны санхүүжилтээр боловсруулсан Эдийн Засгийн Өсөлтийг Дэмжих ба Ядуурлыг Бууруулах Стратеги (ЭЗӨДЯБС) хэрэгжиж байна. Энэхүү стратегийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох Эдийн Засгийн Чадавхийг Бэхжүүлэх Техникийн Туслалцааны Зээлийн Төсөл (ЭЗЧБТТЗТ) тус стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үндсэн чадавхийг бэхжүүлэхэд санхүүгийн тусламж үзүүлж байна. Монгол улс хэдийгээр төсвийн сайн системтэй […]

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам

February 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, гүйцэтгэл гаргах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв, монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж, их […]

ОУВС-гийн Дүрмийн 4 дүгээр заалтын дагуу хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, урьдчилсан байдлаар мэдэгдэл гаргалаа

ОУВС-гийн Дүрмийн 4 дүгээр заалтын дагуу хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, урьдчилсан байдлаар мэдэгдэл гаргалаа

ОУВС-гийн Дүрмийн 4 дүгээр заалтын дагуу Монгол Улсын 2011 оны зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг, Хөтөлбөрийн дараах мониторингийн ажлын хэсгийн мэдэгдэл Олон Улсын Валютын Сангийн Стивен Барнеттаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ноос 2 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд Монгол Улсад ирж, Дүрмийн 4 дүгээр заалтын дагуу 2011 оны зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг, Хөтөлбөрийн дараах мониторинг хийлээ. Ажлын […]