Монгол Улсын төсвийн бодлого, хариуцлагын тогтолцоонд олон улсын байгууллагуудаас өгсөн үнэлгээ, түүнд сүүлийн жилүүдэд гарсан ахиц, дэвшил

Монгол Улсын төсвийн бодлого, хариуцлагын тогтолцоонд олон улсын байгууллагуудаас өгсөн үнэлгээ, түүнд сүүлийн жилүүдэд гарсан ахиц, дэвшил

Төсөв ба бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн төв (Center on Budget and Policy Priorities) хэмээх байууллага нь АНУ-ын төсвийн бодлогын талаарх бодлогын зөвлөгөө өгдөг тэргүүлэх байгууллагын нэг юм байна. Энэ байгууллага нь “Олон улсын төсвийн түншлэл” /ҮУТТ/ (International Budget Partnership) гэдэг байгууллагыг 1997 онд байгуулсан. ОУТТ-ын үйл ажиллагааг түүний удирдах зөвлөлөөс гадна “Стратегийн зөвлөх хороо” эрхлэн явуулдаг […]

Монгол Улсын төсвийн шинэтгэлийн ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2010 он

October 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын төсвийн шинэтгэлийн ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2010 он Засгийн газар “Төсвийн тухай хууль“-ийн  төслийг 2010 оны 7 дугаар сард УИХ-д өргөн барьж, Төсвийн байнгын хороо анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэж байна. Энэ хуулийн төсөл нь төсвийн хариуцлага сахилгыг сайжруулахад онцгой анхаарч, төсвийг иж бүрэн хариуцлагатай байдлаар баталж хэрэгжүүлэх, тайлагнах,  төсөв хоорондын харилцааг оновчтой, хүртээмжтэй байдлаар зохицуулах,  холбогдох албан […]

2010 оны төсвийн төлөвлөгөөнд тусгуулахаар ТЕЗ-даас санал ирүүлсэн боловч, төсвийн хязгаарт багтаагүй зардлууд

October 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

2010 оны төсвийн төлөвлөгөөнд тусгуулахаар ТЕЗ-даас санал ирүүлсэн боловч, төсвийн хязгаарт багтаагүй зардлууд Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. 2010 оны төсвийн төлөвлөгөөнд тусгуулахаар ТЕЗ-даас санал ирүүлсэн боловч, төсвийн хязгаарт багтаагүй зардлууд/EXCEL/

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг

October 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг “Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Ажлын үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг/