1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

June 30, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын 1990-2008 оны төсвийн тоо мэдээллийг нэгтгэн, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг тооцсон тооцоог дараахь холбоос дээр дарж татаж авна уу. Монгол Улсын 1990-2010 оны төсвийн тоон мэдээлэл

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

June 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хүн ам, өрхийн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн, иргэний харьяаллын зөрчилгүй Монгол Улсын иргэнд 2010 онд Хүний хөгжил сангаас хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг 120,0 мянган /нэг зуун хорин мянган/ төгрөгөөр тогтоов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай