Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаа нь төсвийн менежер, төсвийн ерөнхийлөн захирагч эсвэл Сангийн яам зэрэг төсвийн төсөлд хяналт тавьж, засвар хийх эрх бүхий дээд байгууллагуудад төсвийн төслөө өргөн барьдаг бие даасан төсөвт байгууллагуудын түвшнээс эхэлдэг. Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ систем нэвтрүүлэх шаардлага Төсөв төлөвлөх гэдэг нь төсөвт байрууллагын төвшнөөс эхлээд Монгол Улсын хэмжээний үйл ажиллагаа  учир […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг ЗГ боловсруулан 1 сарын 12-ны өдөр УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд улмаар МАХН, АН-ын бүлгийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай хэмээн дэмжиж, одоогийн байдлаар төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлэгдэх шатандаа буюу хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэгдэхээр хүлээгдэж байна. Хэрэгцээ шаардлага Төсвийн одоогийн тогтолцоог бүхэлд нь хянан үзэж,  төсвийн удирдлагын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг нэвтрүүлэх,  […]

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын 2009 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын хууль,  тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 151-т “Төсвийн талаархи төрийн байгууллага, албан тушаалтны эрх, үүрэг, төсвийн хяналт, хариуцлагатай холбогдсон харилцаа, орон нутгийн эрх мэдэлтэй холбогдсон асуудлыг боловсронгуй болгох” талаар тусгасан. Энэ […]

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Пол Коллиер Оршил Түүхий эд экспортлогч нар эдийн засгаа төрөлжүүлэх шаардлагатай гэсэн санааг 60 жилийн өмнө Ханс Сингер анх гарган тавьж байсан. Тэрээр дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ урт хугацаанд бусад бараа, үйлчилгээний үнэтэй харьцуулахад буурна гэж үзэж байв. Эндээс хэрэв түүхийн эд экспортлогч нар өөрсдийн эдийн засгийг төрөлжүүлэхгүй бол гүнзгий бэрхшээлд орно […]

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

May 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”-ыг баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”