Төсвийн зарлагын төлөвлөлтөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын үүрэг, хариуцлага, оролцоо

March 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн бүрэн эрхээс Эрхлэх ауудлын хүрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний орлого, санхүүжилтийн хэрэгцээгээ бодитой тодорхойлох Эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах Эрхлэх ауудлын хүрээний төсвийн байгууллагын үйл ажиллгааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдхүний нийлүүлэлт, санхүүжилтийн үр дүнг хянаж дүгнэх Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн ЗГ-ын гишүүний бүрэн эрх Төсвийн удирдлага, […]