Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1 IMF First

Орон нутгийн 2010 оны төсвийн үр дүн

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Та орон нутгийн төсвийн 2010 оны нэгдсэн үр дүнг доорх хаягаас татаж үзнэ үү. oron nutgiin 2010 onii tosov

IMF Executive Board Completes Fourth Review Under Stand-By  Arrangement with Mongolia and Approves US$23.4 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Fourth Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$23.4 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 10/99 March 19, 2010 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the fourth review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$23.4 million), bringing total disbursements under […]

IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/475 December 22, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the third review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.1 million), […]

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/316 September 21, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the second review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.2 million), […]

Орон нутгийн 2010 оны төсөв

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1.1 Орон нутгийн 2010 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараахь төсвийн нэгтгэлийн үр дүн Улсын Их Хурлаас “Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тухай хууль”-ийн 14.5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд 2010 онд орон нутгаас улсын төсөвт төвлөрүүлэх 131.7 тэрбум төгрөгийн орлогыг 11 аймаг, нийслэлээр, 8 дугаар зүйлд улсын төсвөөс […]

Орон нутгийн 2009 оны төсөв

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1.1 Орон нутгийн 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл Орон нутгийн төсвийн 2009 оны орлого: ИТХ-аар Орон нутгийн төсвийн 2009 оны татварын болон татварын бус орлогыг нийт 243.4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөсөн бол урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт 270.2 тэрбум төгрөгийн орлого орж, 2009 оны ИТХ-ын төлөвлөгөөнөөс 26.8 тэрбум төгрөг, 2009 оны тодотголын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулбал 56.1 тэрбум төгрөгөөр […]

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/233 June 24, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed on June 23, 2009 the first review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 25.55 million […]

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

ОУВС 1952 оноос эхлэн гишүүн орнуудын төлбөрийн балансын тэнцлийн хэвийн бус байдлыг  арилгах зорилгоор “Богино Хугацааны Хөтөлбөр” буюу /Standby/-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийг анх бүх гишүүн орнуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн боловч 1952 оноос хойш дэлхийн эдийн засгийн байдал, Солонгос, Япон, Сингапур, Арабын орнууд зэрэг зарим улс орнуудын эдийн засгийн хөгжил мэдэгдэхүйц сайжирч улмаар нэг хүнд ногдох […]

Олон улсан валютын сангийн тухай

Олон улсан валютын сангийн тухай

ОУВС нь 1944-07-22-нд АНУ-ын Бреттон Вүүдс-т 44 улсын санаачилгаар байгуулагдсан бөгөөд тус сангийн зорилго нь олон улсын валютын асуудлаар харилцан зөвлөлдөх, хамтран ажиллах боломж, нөхцөл бүхий байнгын үйл ажиллагаатай байгууллагуудаар дамжуулан олон улсын хамтын үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, олон улсын худалдааг өргөжүүлэх, түүний тэнцлийг хангах, энэ үндсэн дээр ажил эрхлэлт болон бодит орлогын түвшинг дээшлүүлэх, […]

Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн систем

Засгийн газрын төсвийн үйл ажиллагаа нь төсвийн менежер, төсвийн ерөнхийлөн захирагч эсвэл Сангийн яам зэрэг төсвийн төсөлд хяналт тавьж, засвар хийх эрх бүхий дээд байгууллагуудад төсвийн төслөө өргөн барьдаг бие даасан төсөвт байгууллагуудын түвшнээс эхэлдэг. Төсвийн төлөвлөлтийн шинэ систем нэвтрүүлэх шаардлага Төсөв төлөвлөх гэдэг нь төсөвт байрууллагын төвшнөөс эхлээд Монгол Улсын хэмжээний үйл ажиллагаа  учир […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг ЗГ боловсруулан 1 сарын 12-ны өдөр УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд улмаар МАХН, АН-ын бүлгийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай хэмээн дэмжиж, одоогийн байдлаар төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлэгдэх шатандаа буюу хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэгдэхээр хүлээгдэж байна. Хэрэгцээ шаардлага Төсвийн одоогийн тогтолцоог бүхэлд нь хянан үзэж,  төсвийн удирдлагын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг нэвтрүүлэх,  […]

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын 2009 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын хууль,  тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 151-т “Төсвийн талаархи төрийн байгууллага, албан тушаалтны эрх, үүрэг, төсвийн хяналт, хариуцлагатай холбогдсон харилцаа, орон нутгийн эрх мэдэлтэй холбогдсон асуудлыг боловсронгуй болгох” талаар тусгасан. Энэ […]

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Пол Коллиер Оршил Түүхий эд экспортлогч нар эдийн засгаа төрөлжүүлэх шаардлагатай гэсэн санааг 60 жилийн өмнө Ханс Сингер анх гарган тавьж байсан. Тэрээр дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ урт хугацаанд бусад бараа, үйлчилгээний үнэтэй харьцуулахад буурна гэж үзэж байв. Эндээс хэрэв түүхийн эд экспортлогч нар өөрсдийн эдийн засгийг төрөлжүүлэхгүй бол гүнзгий бэрхшээлд орно […]

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

May 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”-ыг баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”