ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч төсвийн бодлого, стратеги, төсвийн тогтвортой байдлын удирдлага, түүнийг […]

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ-ИЙ ХЭМЖЭЭ (ХУРИМТЛАЛ/ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛСЭН ҮЕИЙН БАЙДЛААР)-Г ХӨГЖЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ ЗАРИМ УЛС ОРНУУДААР АВЧ ҮЗВЭЛ: Орны нэр ДНБ-ний хэмжээ* (US$) Сан байгуулсан он Зүүн Тимор 1,368 2000 Нигери 1,162 2004 Папуа Шинэ Гвиней 2,108 2006 Мавритан 2,055 2006 Болив 3,500 2006 Филиппин 2,300 2004 Вьетнам […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага Хууль эрх зүйн орчныг тогтоохдоо нэгд, тоон үзүүлэлттэй нөхцлүүдийг заасан буюу материаллаг хууль, үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан процессийн хууль гэж тус тус ангилан авч үздэг практик байна. Энэ нөхцөлд материаллаг болон процессийн хуулийг гол төлөв тусад нь гаргадаг талтай. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай […]

FSL Disclosure for BSC,questions on 05,26,2010,

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

FSL, reading at party’s goup’s

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Part 8. Costing of election commitments Requests for costing of election commitments (1)  During the caretaker period for a general election: (a) the Prime Minister may request the responsible Secretaries to prepare costings of publicly announced Government policies; and (b) the Leader of the Opposition may, subject to subclause (4), request the responsible Secretaries to […]

THE FISCAL REGIME FOR MINING – A WAY FORWARD

THE FISCAL REGIME FOR MINING – A WAY FORWARD

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу ADM report

Албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд Албан татварын чөлөөлөлт д.д Хуулийн заалт Тайлбар 1 18.1.1.Засгийн газрын өрийн бичгийн /бонд/ хүү; Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар УИХ, аймаг, нийслэлийн ИТХ-аас зөвшөөрснөөр бонд гаргах эрхийг Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эдэлдэг тул энэ журмаар гаргасан бондын хүү орлогын албан […]

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

2006 онд татварын хуулийн шинэчлэлтээр зарчмын шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэсний дотор хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг багасгах, татварын хувь хэмжээг бууруулах замаар татварын тэгш шудрага байх зарчмыг хэрэгжүүлж, татварын суурийг өргөтгөсөн явдал юм. Монгол Улс  бага татвартайгаараа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд дэлхийн 106 орноос гуравдугаарт,  хувь хүний орлогын албан татвараар 87 орноос хоёрдугаарт, нэмэгдсэн өртгийн албан […]

1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

June 30, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын 1990-2008 оны төсвийн тоо мэдээллийг нэгтгэн, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг тооцсон тооцоог дараахь холбоос дээр дарж татаж авна уу. Монгол Улсын 1990-2010 оны төсвийн тоон мэдээлэл

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

June 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хүн ам, өрхийн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн, иргэний харьяаллын зөрчилгүй Монгол Улсын иргэнд 2010 онд Хүний хөгжил сангаас хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг 120,0 мянган /нэг зуун хорин мянган/ төгрөгөөр тогтоов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

IMF Workshop May, 2010

IMF Workshop May, 2010

May 27, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Introduction and Conclusions_v3 1.1 Fiscal Policy Options 2.1 Inflation Causes and Consequences 3.1 InflationWshop_v1

IMF Work-shop May, 2010

IMF Work-shop May, 2010

May 27, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 1.2 Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 2. Инфляци  Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар2.2 Инфляци Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар 3. Мөнгөний Бодлого ба Инфляци3.2 Мөнгөний Бодлого ба Инфляци

Mongolia — Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Fourth Review

Mongolia — Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Fourth Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Fourth Review 4 IMF Fourth

Mongolia – Letter of Intent and Technical Memorandum of Understanding, Third Review

Mongolia – Letter of Intent and Technical Memorandum of Understanding, Third Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Third Review 3 IMF Third

Mongolia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, First Review

Mongolia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, First Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

First review1 IMF First