2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. 2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсвийн тооцоо татах Excel 2010 2010-тодотгол-орон-нутаг Excel 2007

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг 2010 оны 4 дүгээр сарын  29-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн. Тодотголын энэхүү саналаар нэгдсэн төсвийн орлого 364,2 тэрбум […]

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

July 12, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн зорилтуудын биелэлт, тэдгээрийг 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх боломжийг 2011-2013 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тулгуурлан судалж үзлээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг судлан, төсвийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг авч үзээд дараахь тайлбаруудыг хүргүүлж байна. Үүнд: Дунд хугацаанд төсвийн орлогын төсөөллийг боловсруулахдаа төсвийн […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · 1 Сэтгэгдэл 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА “ТӨСВИЙН ХАРИЛЦААНЫ ШИНЭЧЛЭЛ”  СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ САНГИЙН ЯАМ, МОНГОЛ УЛС, 2009 он Доорх линк дээр дарж татан авна уу. Fiscal_Stabilization_Eric_Oct_29

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь Доорх холбоос дээр дарж татна уу. SEMINAR, STABILITY FUND[2]mn

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Санхүүгийн нөөц хөрөнгөөр сан үүсгэдэг бусад орны нийтлэг практик Тогтворжуулалтын сан: Эдийн засаг нь байгалийн баялгаас хэт хамааралтай үед төсвийн орлогын хэлбэлзлийг бууруулахад голлох нөлөөтэй. Эдийн засгийн мөчлөгийн сөрөг өөрчлөлт,түүхий эдийн зах зээлийн үнийн бууралт үүдэж төсвийн орлогын хэлбэлзэлд гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн орлогын цаг үеийн нөлөөг багасгадаг. Чили улсын хувьд уг санг  “Эдийн […]

БАЯЛАГИЙН ХАРААЛААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДСАН ЧИЛИЙН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТААР БАЯЛГИЙН “ХАРААЛ”-ААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДЖЭЭ: Чили  улсын туршлагаас Чили улсын эдийн засгийн онцлог Чили улсад 1970-аад оны дунд үе хүртэл төвлөрсөн эдийн засгийн тогтолцоо ноёрхож эдийн засгийн өсөлт буурч, улсын эдийн засгийн бүтцэд зөвхөн зэс молибден зэрэг цөөн нэр төрлийн эрдэс баялгийн олборлолт хэт давамгайлж, тэдгээрээс бүхэлдээ төсөв хамаардаг, эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэлзлийн үед […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн эцсийн найруулга

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний  өдөр ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн орлогоор нөхөн сэргээгдэх […]

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах явцад төсвийн хариуцлагын тухай болон тогтвортой байдлыг хангах хууль эрх зүйн тогтолцоо бүхий 60 гаруй орны хуулийг судлан үзэж харьцуулалт хийсэн. Судалгаанаас үзэхэд тогтвортой хөгжлийн суурийг бататгах, ялангуяа, улс төрийн болон макро эдийн засгийн тогтворжуулалтыг хангахад төсвийн […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын Төсвийн Байнгын Хорооны 2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд УИХ-ын гишүүдээс гаргасан зарим асуултад хийсэн тодруулга тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Асуулт: Хуулийн төслийн 6.1.4-д  заасан өрийн хязгаар нь эдийн засгийн өсөлтийг хэт хязгаарлах тал гарах эсэх. Олон улсын түвшинд ямар хязгаарлалт тавигддаг вэ? Тайлбар: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой […]

Нэг хүнд ногдох ДНБ ба сангийн хуримтлалын тухай

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ БА  САНГИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ТУХАЙ Чили улс төсвийн хариуцлагын эрх зүйн орчинг бий болгох асуудлыг одоогоос 20 жилийн өмнөөс эхэлж явуулсан гэж үздэг. Үүнийг төгөлдөржүүлсээр 2006 онд “Төсвийн хариуцлагын тухай” хууль гаргаж мөрдүүлжээ. Энэ хуулиар үндсэний мөнгөн хуримтлалын тогтолцоог анх “Эх орны баялгийн сангууд” гэсэн агуулгаар хуульчилжээ. Гэхдээ Чили улс хуримтлалын санг […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ХУУЛИЙН ТАЛААР САНГИЙН САЙДЫН ХЭЛЭХ ҮГ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ САНГИЙН САЙДЫН ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА УИХ-ын дарга, эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар Өрийн  хязгаарлалтын босго: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой орны ангилалд хамруулдаг байна. Доогуур болон дундаас доош орлоготой орнуудад […]

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6  дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                 Улаанбаатар хот ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараахь зүйл, заалт нэмсүгэй: 1/5 дугаар зүйлийн 5.4.28 дахь заалт:   “5.4.28.Төсвийн тогтворжуулалтын сан.” 2/6 дугаар зүйлийн 6.2.8 дахь […]