Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт

April 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт