Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

January 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт “Стэнд-бай хөтөлбөрийг энэ оны 4-р сараас хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирч, зарим салбаруудад сэргэлт ажиглагдаж эхэллээ. Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 332.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 164.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэргүй зардлыг хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлагч орон, олон […]