МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2009 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХАНДЛАГА

October 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Дэлхийн эдийн засаг 2009 оны сүүлийн хагасаас сэргэж эхэлсэн. Ихэнх хөгжингүй орнуудад сэргэлт удаан байгаа боловч хөгжиж буй орнууд болон шилжилтийн орнуудад эдийн засаг хурдацтай сэргэж байгаа нь голчилон дотоодын хэрэглээ, эрэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотой. Эдийн засгийн хямралын үед сангийн урамшуулах бодлогын үр дүнд дотоодын эрэлт нэмэгдсэнээс гадна, ихэнх хөгжингүй орнууд болон шилжилтийн орнуудад зээлийн […]

Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт

April 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

January 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт “Стэнд-бай хөтөлбөрийг энэ оны 4-р сараас хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирч, зарим салбаруудад сэргэлт ажиглагдаж эхэллээ. Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 332.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 164.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэргүй зардлыг хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлагч орон, олон […]