Монгол Улсын 2012 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл,2013-2014 оны төсвийн төсөөлөл хуулиар батлагдлаа

Монгол Улсын 2012 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл,2013-2014 оны төсвийн төсөөлөл хуулиар батлагдлаа

Монгол Улсын 2012 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2013-2014 оны төсвийн төсөөллийг УИХ-д өргөн барьлаа

Монгол Улсын 2012 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2013-2014 оны төсвийн төсөөллийг УИХ-д өргөн барьлаа

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2013– 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА НЭГ.   Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд баримтласан төсвийн бодлого, зорилт Энэхүү дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь макро эдийн засгийн болон төсвийн дунд хугацааны үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөлд суурилсан төсвийн бодлогын баримт бичиг юм. Дунд хугацаанд төсвийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд төсөв зохиох, […]