МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД 1.5 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХУВЬ ХИШИГ ХҮРТЭЭХ ТУХАЙ

August 21, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын УИХ-ын 2008 оны сонгуулиар улс төрийн намуудын зүгээс иргэн бүрт 1.0 сая төгрөг, 1.5 сая төгрөгийн хувь% хишиг хүртээх амлалтыг өгсөн билээ. Энэ амлалтыг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаар дараах танилцуулгыг бэлтгэв. Хүний хөгжил сангийн тухай хууль: Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд Ерөнхий сайд болох үед хэлсэн үгэндээ “Нөхөн сэргээгдэхгүй нөөц баялгийг хүний нөөц […]

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭ, 2011-2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО

August 21, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын 2011 оны төсвийн хүрээ, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөл болон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн   чиглэлийн уялдаа холбоог хүснэгтээр харуулав. Төсвийн хүрээ, төсөөлөл, үндсэн чиглэл

ХАГАС ХУРИМТЛАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААР

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Манай нэрийн дансны тогтолцоо бол “Хийсвэр” хуримтлалын буюу даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл түүний “нэрийн дансанд” нь орсон гэсэн бичилт хийгдэж байдаг тогтолцоо юм. “Хийсвэр” гэдгийн учир нь шимтгэлийн хөрөнгө бодит байдлаар банкны дансанд байршаад байгаа хэрэг биш, хэдэн хүн хэдийн хэмжээний шимтгэл төлсөн вэ гэдгийг харах, хянах, тэтгэвэр тооцохдоо төлсөн мөнгөний хэмжээг харгалзан үзэх зорилготой байдагт […]

ЭХ ОРНЫ ЭРДЭНИЙН САНГИЙН ТУХАЙ

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн орлогын гэнэтийн өсөлт нь зарлагыг огцом нэмэгдүүлж, эдийн засгийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулах, нэг салбараас хамааралтай эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох, бусад салбарын хөгжлийг бууруулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байж болзошгүй учир түүнээс урьдчилан сэргийлэх, уг орлогоос хуримтлал үүсгэн байнгын тогтвортой өсөн нэмэгдэх нөөц бүрдүүлэх замаар иргэддээ үр ашгийг нь хүртээх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох […]

ЦАХИЛГААН, ДУЛААНЫ ҮНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОДИТ ШААРДЛАГА БОЛОН ҮНИЙН ӨСӨЛТИЙГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖИЙН ТАЛААР ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Цахилгаан, дулааны үнийг нэмэгдүүлэх асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд хуралдаанаас энэхүү асуудлыг Улсын Их Хурлын холбогдох байнгын хороонд хүргүүлж, тооцоо судалгааг нягтлан хянаж ҮЗасгийн газрын дараагийн хуралдаанд танилцуулахыг Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайд, Сангийн сайд нар даалгасан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна […]

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Үндсэн үзүүлэлтүүд

МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЦОО

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. МУХС

ОРОН НУТГИЙН ХАЛААЛТ, ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮНИЙН СУДАЛГАА

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Орон нутгийн халаалт

ТӨСВИЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫГ ҮЕ ШАТТАЙГААР МӨРДӨХ ТУХАЙ

August 3, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

УИХ-аар батлагдан гарсан “Төсвийн тогвортой байдлын тухай хууль”-д заасан төсвийн тусгай шаардлагыг дунд хугацааны төсвийн хүрээ боловсруулах, батлах, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг гаргах,   тайлагнах, батлах ыолон төсвийн төсөл боловсруулах, батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад заавал баримтлахаар заасан. Хуульд тодорхой шалтгааны улмаас төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар баримтлахаар тусгай шаардлага тус бүрээр үечлэлийг зааж өгсөн. Хуульд заасан […]

Төсвийн зарлагын төлөвлөлтөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын үүрэг, хариуцлага, оролцоо

March 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн бүрэн эрхээс Эрхлэх ауудлын хүрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний орлого, санхүүжилтийн хэрэгцээгээ бодитой тодорхойлох Эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах Эрхлэх ауудлын хүрээний төсвийн байгууллагын үйл ажиллгааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдхүний нийлүүлэлт, санхүүжилтийн үр дүнг хянаж дүгнэх Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн ЗГ-ын гишүүний бүрэн эрх Төсвийн удирдлага, […]

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

January 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт “Стэнд-бай хөтөлбөрийг энэ оны 4-р сараас хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирч, зарим салбаруудад сэргэлт ажиглагдаж эхэллээ. Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 332.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 164.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэргүй зардлыг хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлагч орон, олон […]